Dębica ma nowego Komendanta Powiatowego Policji

fot. KPP Dębica

Od wczoraj mł.insp. Jerzy Mazur pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy. 21 lutego rozkaz personalny wręczył mu I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Dotychczasowy komendant powiatowy mł.insp. Andrzej Dragan pożegnał się ze służbą w Policji w ubiegły poniedziałek.

Ceremonia powierzenia obowiązków komendanta odbyła się wczoraj o godz. 13, w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy. Uczestniczył w niej I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisław Sekuła oraz przedstawiciele władz samorządowych, sądu, prokuratury i służb mundurowych. Komendantowi gratulowali: Starosta Powiatu Dębickiego , Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy st. bryg. Roman Merchut, Prokurator Rejonowy w Dębicy Jacek Żak, Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy Katarzyna Radzik, Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Maźnicki, Dowódca 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy mjr Marcin Rymarz oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie pogratulował mł.insp. Jerzemu Mazurowi i życzył spełnienia wszystkich planów zawodowych, sukcesów w kierowaniu dębicką komendą, a także satysfakcji z wykonywanej pracy. Serdeczne życzenia na ręce komendanta płynęły również od zebranych gości.

Nowy Komendant Powiatowy Policji w Dębicy powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać stojącym przed nim nowym wymaganiom, pracując na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dębickiego. Podkreślił również, że liczy na dobrą współpracę z lokalnymi samorządami i instytucjami współdziałającymi z policją.

źródło: podkarpacka.policja.gov.pl