Podsumowali swoją działalność

W piątek 14 kwietnia 2023 r. w Domu Kultury w Nagawczynie odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Dębica. Zebranie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru jednostki gospodarzy tj. OSP Nagawczyna i odśpiewaniem hymnu OSP „Rycerze Floriana”. Przybyłych strażaków oraz gości przywitał Komendant Gminny Adam Cieślik. Na spotkaniu obecni byli m.in. Prezes Zarządu Powiatowego Stanisław Bryg, Radny Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła oraz przedstawiciele spółek Gminy Dębica.

Członkowie Zarządu podsumowali rok 2022 r.  oraz działalność wszystkich  12 jednostek OSP, w  których utworzone jest 12 sekcji męskich i 8 żeńskich. Jednostki liczą 534 czynnych strażaków, 39 honorowych i 21 wspierających w tym 109 kobiet. W roku ubiegłym strażacy wyjeżdżali m.in do 148 pożarów oraz 228 miejscowych zagrożeń. Najczęściej w akcjach brała udział jednostka OSP Paszczyna (67 wyjazdów), OSP Pustynia (52 wyjazdy) oraz OSP Brzeźnica (48 wyjazdów).

Poza akcjami ratowniczo – gaśniczymi, druhowi brali również udział w ćwiczeniach, które odbyły się z udziałem funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Dębicy. Głównym założeniem ćwiczeń był pożar hali na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie, ewakuacja pracowników zakładu oraz podawanie wody na dużej odległości. Podczas ćwiczeń strażacy doskonalili swoje umiejętności z zakresu działań gaśniczych oraz utrzymaniem ciągłości podawania wody w odległości 1000 metrów od punktu poboru wody.

Druhowie ochotnicy zabezpieczali również imprezy kulturalne oraz prowadzili szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i popularyzowali ochronę przeciwpożarową w gminie. Zostali również zaangażowani do działań mających na celu pomoc Ukrainie. Podejmowali czynności na przejściu granicznym, gdzie koordynowali transport osób do punktów recepcyjnych oraz miejsc pobytowych na terenie kraju.  Ponadto transportowali żywność, koce, łóżka, materace i wszelkie niezbędne przedmioty. Wspierali i koordynowali pracę wolontariuszy na wyznaczonych dworcach kolejowych i autobusowych. Strażacy OSP w wyznaczonych remizach na terenie Gminy Dębica  przygotowali miejsca pobytowe m.in. dla rodzin ukraińskich strażaków. Po ogłoszeniu przez Komendanta Głównego PSP zbiórki sprzętu i umundurowania dla strażaków z Ukrainy wszystkie jednostki OSP na terenie Gminy Dębica włączyły się w pomoc przekazując sprzęt i wyposażenie pożarnicze w tym: ubrania specjalne, hełmy, rękawice, torby medyczne, buty strażackie, węże pożarnicze.

Jednostki OSP z terenu Gminy Dębica są systematycznie doposażane. W 2022 r. łącznie zostało przeznaczone 1,3 mln zł w tym wydatki inwestycyjne to 792 tys. zł , które obejmowały rozbudowę remizy OSP w Podgrodziu, Stasiówce, przebudowę placu przy budynku OSP Strachów oraz dotację dla OSP Paszczyna na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowe czyli ekwiwalenty strażackie, zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa, naprawy i przeglądy sprzętu, ubezpieczenia  to kwota prawie 570 tys. zł.

Zaproszeni goście zabierający, dziękowali Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP za dotychczasową konstruktywną współpracę na rzecz rozwoju gminnej ochrony przeciwpożarowej, a wszystkim druhom za ofiarne niesienie pomocy ludziom w czasie pożarów i klęsk żywiołowych.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/podsumowali-swoja-dzialalnosc-3220.html