Informacja dot. dodatkowego kursu autobusowego Dębica Dworzec PKS – Głobikowa -Kamieniec godz. 12:00

W nawiązaniu do zgłoszonego wniosku przez sołtysa  Piotra Pociask w zakresie dodatkowego kursu Dębica- Głobikowa – Kamieniec w godzinach południowych uprzejmie informuję:

– w celu dostosowania kursów autobusowych do potrzeb mieszkańców  dokonano wspólnej analizy w tym zakresie z przewoźnikiem, który wykonuje na tym terenie usługi przewozu osób w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

Ustalono że, rozpoczęcie dodatkowego kursu  Dębica Dworzec PKS – Głobikowa – Kamieniec  godz.  12:00 nastąpi od dnia 24.04.2023r. / tj. poniedziałek/.

Przedmiotowy dodatkowy kurs będzie uruchomiony w dni nauki szkolnej na okres 2 miesięcy celem rozeznania ilości korzystających pasażerów w tym okresie czasu co przyczyni się do potwierdzenia zasadności utrzymania wprowadzonego kursu.     

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-dot-dodatkowego-kursu-autobusowego-debica-dworzec-pks—globikowa–kamieniec-godz-12-00-3228.html