OZE szansa na innowacyjne rolnictwo

reklama

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizując swoje ustawowe zadanie związane ze wsparciem działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie, organizuje cykl bezpłatnych, ogólnopolskich szkoleń pod tytułem: „OZE szansa na innowacyjne rolnictwo”.

Patronat honorowy nad szkoleniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Szkolenia dedykowane są rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej i będą promowały wykorzystanie lokalnie dostępnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszania uciążliwości wpływu rolnictwa na jakość życia na wsi.

Z uwagi na fakt, iż prelegentami będą zarówno użytkownicy instalacji OZE (biogazowni rolniczych, małych elektrowni wodnych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę), jak również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to wiedza jaka zostanie przekazana będzie poruszała wszystkie ważne wątki związane z OZE.

Rejestracja uczestników w dniu szkolenia rozpocznie się o godzinie 8:30.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać na jeden ze wskazanych numerów telefonów:

17 85 37 837 lub 17 85 37 829.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/oze-szansa-na-innowacyjne-rolnictwo-682.html