OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 100

Środa, 26 Czerwiec 2019

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 100
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:24 dnia 25.06.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(42), jarosławski(45), kolbuszowski(41), leżajski(44), lubaczowski(44),
łańcucki(46), mielecki(42), niżański(41), przeworski(45), ropczycko-sędziszowski(42),
rzeszowski(47), Rzeszów(45), stalowowolski(42), strzyżowski(42), Tarnobrzeg(40),
tarnobrzeski(40)

Ważność od godz. 11:30 dnia 25.06.2019 do godz. 19:00 dnia 26.06.2019
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek od 28°C do 31°C, jutro od 30°C do
33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (16 powiatów) od 11:30/25.06 do
19:00/26.06.2019 temp. maks 33 st, temp min 20 st. Dotyczy powiatów: dębicki, jarosławski,
kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg
i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie (16 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Krzysztof Jania

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: [email protected]
www: www.imgw.pl
 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/06/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-100