OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 88

reklama

Czwartek, 13 Czerwiec 2019

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 88
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 09:11 dnia 13.06.2019

Zjawisko/Stopien zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: dębicki(35), jarosławski(38), kolbuszowski(35), leżajski(37), lubaczowski(37),
łańcucki(39), mielecki(36), niżański(36), przeworski(38), ropczycko-sędziszowski(35),
rzeszowski(40), Rzeszów(38), stalowowolski(37), Tarnobrzeg(35), tarnobrzeski(35)
Ważność od godz. 14:00 dnia 13.06.2019 do godz. 06:00 dnia 14.06.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 podkarpackie (15 powiatów) od 14:00/13.06
do 06:00/14.06.2019 deszcz do 50 mm, porywy do 115 km/h. Dotyczy powiatów: dębicki,
jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski,
ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: jasielski(47), Krosno(41), krośnieński(47), leski(51), sanocki(53)
Ważność od godz. 12:00 dnia 13.06.2019 do godz. 20:00 dnia 16.06.2019
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 podkarpackie (5 powiatów) od 12:00/13.06 do
20:00/16.06.2019 temp. maks od 30 st do 32 st, temp min od 15 st do 17 st. Dotyczy powiatów:
jasielski, Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopien zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brzozowski(35), dębicki(34), jarosławski(37), kolbuszowski(34), leżajski(36),
lubaczowski(36), łańcucki(38), mielecki(35), niżański(35), przemyski(37), Przemyśl(37),
przeworski(37), ropczycko-sędziszowski(34), rzeszowski(39), Rzeszów(37), stalowowolski(36),
strzyżowski(35), Tarnobrzeg(34), tarnobrzeski(34)
Ważność od godz. 12:00 dnia 13.06.2019 do godz. 20:00 dnia 16.06.2019
Prawdopodobieństwo 90%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 podkarpackie (19 powiatów) od 12:00/13.06 do
20:00/16.06.2019 temp. maks 34 st, temp min od 17 st do 19 st. Dotyczy powiatów: brzozowski,
dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański,
przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski.
RSO Woj. podkarpackie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Ramza

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Kraków ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: [email protected]
www: www.imgw.pl

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/06/ostrzezenia-meteorologiczne-zbiorczo-nr-88