OSP w Nagawczynie zakupiła defibrylator

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagawczynie dzięki dofinansowaniu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zakupiła defibrylator, który będzie stanowił wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Strażacy z Nagawczyny dzięki środkom na zadanie pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” kupili Defibrylator AED iPAD SP1. Z całą pewnością sprzęt ten będzie stanowił duże wsparcie w akcjach ratunkowych.

To nie jedyne dofinansowanie jakie jednostka pozyskała w ostatnim czasie. Dzięki wsparciu z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, OSP w Nagawczynie zakupiła również 6 hełmów Rosenbauer Heros Titan.

Gratulujemy podejmowania skutecznych działań, które podnoszą sprawność bojową jednostki.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/osp-w-nagawczynie-zakupila-defibrylator-3643.html