Ogłoszenie w sprawie składania ofert na stanowisko sezonowego klasyfikatora grzybów na Targowisku Miejskim w Dębicy

Czwartek, 23 Maj 2019

Burmistrz Miasta Dębicy zaprasza do składania ofert na stanowisko sezonowego klasyfikatora grzybów na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego

Oferty kandydatów należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.

Z wyrazami szacunku

  Mariusz Szewczyk

                     Burmistrz Miasta Dębicy

Dębica, 23 maja 2019 r.                                                      

                                    

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/05/ogloszenie-w-sprawie-skladania-ofert-na-stanowisko-sezonowego-klasyfikatora-grzybow-na-targowisku-miejskim-w-debicy