Ogłoszenie w sprawie składania ofert na stanowisko grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów świeżych na Targowisku Miejskim w Dębicy

Piątek, 19 Lipiec 2019

Burmistrz Miasta Dębicy zaprasza do składania ofert na stanowisko grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów świeżych na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego

Oferty kandydatów należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 w terminie do dnia 30 lipca 2019r.

1. Kandydaci powinni posiadać uprawnienia grzyboznawcy  lub klasyfikatora grzybów świeżych wydane przez  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające  kwalifikacje i staż pracy.

3.  Zakres obowiązków do wykonania w trakcie realizacji umowy.

4. Z wybranym oferentem zostanie zawarta na atrakcyjnych warunkach umowa-zlecenie.

5. Dodatkowych  informacji można uzyskać pod nr tel. 014/ 68-38 -219 .

 

Treść ogłoszenia

 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/07/ogloszenie-w-sprawie-skladania-ofert-na-stanowisko-grzyboznawcy-lub-klasyfikatora-grzybow-swiezych-na-targowisku-miejskim-w-debicy