Ogłoszenie w sprawie składania ofert na stanowisko sezonowego klasyfikatora grzybów na Targowisku Miejskim w Dębicy

reklama

Środa, 08 Lipiec 2020

Burmistrz Miasta Dębicy zaprasza do składania ofert na stanowisko sezonowego klasyfikatora grzybów na Targowisku Miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego.

Oferty kandydatów należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.

Kandydaci powinni posiadać uprawnienia grzyboznawcy wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające  kwalifikacje i staż pracy. Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa – zlecenie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Przedsiębiorcami pod nr tel. 14 683 82 12.

Zapraszamy do składania ofert!

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/07/ogloszenie-w-sprawie-skladania-ofert-na-stanowisko-sezonowego-klasyfikatora-grzybow-na-targowisku-miejskim-w-debicy