Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

reklama

Poniedziałek, 25 Listopad 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonym Zarządzeniem Nr 290/2019 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 listopada 2019 r.

Treść ogłoszenia 

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/11/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-z-zakresu-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej