Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

reklama

Środa, 20 Listopad 2019

Zarządzenie Nr 290/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego

Treść zarządzenia

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/11/ogloszenie-w-sprawie-przeprowadzenia-otwartego-konkursu-ofert-z-zakresu-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej