Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

reklama

Piątek, 10 Styczeń 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 2/2020 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/01/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego