Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

reklama

Piątek, 10 Styczeń 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na terenie Miasta Dębicy z zakresu ekologii i ochrony zwierząt  oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ogłoszonym Zarządzeniem  Nr 3/2020 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/01/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-z-zakresu-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego