Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej

reklama

Piątek, 13 Wrzesień 2019

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Dębicy z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ogłoszonym Zarządzeniem Nr 237/2019 r. Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Treść ogłoszenia

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/09/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-komisji-konkursowej-z-zakresu-pomocy-spolecznej