Ogłoszenie o naborze

W związku z ogłoszeniem nr 1/2022 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz podjęciem w dniu 14 lutego 2023 r. przez Radę Gminy w Czarnej uchwały nr LIV/516/2023 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Czarna,

Wójt Gminy w Czarnej informuje, iż do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 15.00 prowadzony będzie nabór wniosków o dotacje na prace określone treścią wymienionej uchwały (szczegóły w załączonych dokumentach).

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami do Wójta Gminy Czarna w formie papierowej w Urzędzie Gminy Czarna (sekretariat), ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna.

 

Do pobrania:

ogłoszenie,wniosek, uchwała.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1523&akcja=artykul