Ogłoszenie o konkursie

reklama
Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.
 
ZOBACZ OGŁOSZENIE
 
POBIERZ FORMULARZ

źródło: Powiat Dębica