Święta Jadwiga Śląska – patronka dębickiego grodu – Prezentacja książki

reklama

„Święta Jadwiga Śląska – patronka dębickiego grodu” – tak brzmi tytuł nowej książki poświęconej życiu księżnej. Jej autorami są ks. Paweł Nowak i ks. dr Grzegorz Baran. Publikacja składa się z trzech rozdziałów i dotyczy również najnowszej historii Dębicy.

Publikacja jest nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy o świętej żyjącej na przełomie XII i XIII wieku, ale także może stanowić świetny prezent dla osób, które wyjechały zagranicę.

Książkę o świętej Jadwidze można nabyć w dębickich sklepikach parafialnych i w Muzeum Regionalnym. Publikacja jest drugim wspólnym dziełem ks. Pawła Nowaka i ks. Grzegorza Barana. W swoim dorobku mają oni również bogato ilustrowaną pracę poświęconą Matce Bożej Zawadzkiej.