Ogłoszenie naboru w ramach działania 3.1 Rozwój OZE

reklama
Ratusz 4

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej III. Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

Termin składania wniosków o dofinansowanie : do 2 marca 2017 r
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2017
Więcej informacji: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1065-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

 

źródło: UM Dębica