OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Czarna informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 22 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy Czarna niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradu oraz deszczu nawalnego istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód powstałych w uprawach rolnych.

Wnioski wraz z kopią wniosku  o  jednolite płatności  obszarowe na 2023 r. należy składać w terminie od 23.08.2023 r. do 04.09.2023 r. drogą elektroniczną (EPUAP lub e-mail sekretariat@czarna.com.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy Czarna przy ul. Spółdzielcza 4 (parter pok. Nr 2),  39-215 Czarna.

 

Załącznik: wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym na wskutek wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1579&akcja=artykul