Odbiór odpadów

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi informujemy o możliwych opóźnieniach w odbiorze odpadów komunalnych od Mieszkańców.

Prosimy o wyrozumiałość i w miarę możliwości wystawianie odpadów, w sposób umożliwiający firmie ich odbiór.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=24&dzialy=24&akcja=artykul&artykul=1348