Nowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Dębica

13 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Gminy Dębica, podczas której przedstawiono zmiany w statucie, a następnie zaprzysiężono nowych członków Rady. Wprowadzone modyfikacje pozwalają dodatkowo uczestniczyć w życiu Rady starszej młodzieży, która pochodzi z terenu Gminy, jednak nie uczęszcza do szkół podstawowych. Następnie głos zabrali nowi członkowie Rady, którzy przedstawili swoje pomysły i plany na najbliższy okres.

Kolejny temat dotyczył odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem szkolnym, a prywatnym. Młodzież mogła dowiedzieć się jak prawidłowo połączyć te elementy oraz jak ważne w tym zakresie okazuje się rozwijanie swoich pasji i talentów.

Na zakończenie miała miejsce prezentacja przypominająca prawa ucznia, które ujęte są w statucie poszczególnych szkół.

 

 

 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowy-sklad-mlodziezowej-rady-gminy-debica-3583.html