Nowy powiatowy zarząd OSP

Prezesem Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej został Stanisław Bryg z Grabin. Na jego zastępców wybrano: Zbigniewa Zyznara z OSP Pilzno, Adama Cieślika z gminy Dębica oraz Daniela Wójcika z gminy Brzostek. W zarządzie znalazł się także Jerzy Polniaszek, reprezentujący OSP Dębica – Kędzierz.

 

Nowy prezes obowiązki szefa powiatowych struktury OSP pełnił już od maja, po śmierci dotychczasowego prezesa Władysława Radzika.

Sekretarzem Zarządu Powiatowego wybrany został Krzysztof Pękala z gminy Czarna, Jerzy Polniaszek, radny miejski i przedstawiciel jedynej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście będzie skarbnikiem.W prezydium znaleźli się również Zbigniew Mróz z Dębicy, ks. Józef Jasiurkowski z gminy Żyraków, Robert Mucha z gminy Jodłowa, st. bryg. Krzysztof Marek komendant powiatowy Straży Pożarnej oraz starosta Piotr Chęciek.

Do grona członków zarządu wybrano również przedstawicieli gmin.

Gmina Dębica: Stanisław Rokosz, Grzegorz Reguła.

Gmina Czarna: Rafał Waśko, Łukasz Gajewski.

Dębica – Kędzierz: Adam Stawiarski.

Gmina Pilzno: Wacław Jurek, Mariusz Witek.

Gmina Żyraków: Marek Rączka, Marcin Świerk.

Gmina Jodłowa: Jan Kapłon.

Gmina Brzostek: Wojciech Gąsior, Ireneusz Pruchnik.

W wyborach, które odbyły się w siedzibie OSP Dębica – Kędzierz, wziął udział m.in. burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.

Źródło: https://debica.pl/nowy-powiatowy-zarzad-osp/