Nowy kapelmistrz i inne miejsce – Miejska Orkiestra Dęta grała wojskowe melodie w parku

Znów zabrzmiały trąbki i bębny! Miejska Orkiestra Dęta jak co roku dała koncert z okazji Święta Wojska Polskiego. W Parku „Sokoła” przy Domu Kultury Śnieżka można było usłyszeć pieśni legionowe i partyzanckie.

W tym roku Dębiczanie mogli zauważyć modyfikacje w tradycyjnej formule koncertu. Orkiestra nie zagrała na rynku, ale w parku.

Drugą znaczącą zmianą była obecność nowego dyrygenta. Po 52 latach Stanisław Świerk przekazał pałeczkę Markowi Rudzie.

Jak się okazało, Stanisław Świerk wręczył nowemu dyrygentowi coś więcej niż tylko batutę. Miejska Orkiestra Dęta otrzymała komplet nut, dzięki którym będzie mogła znacznie poszerzyć swój repertuar.