Nowe zapisy w umowach z przewoźnikami

W związku z realizacją umów na świadczenie usług w zakresie przewozu osób w ramach lokalnego transportu zbiorowego, w styczniu bieżącego roku podpisane zostały ujednolicone teksty umów zawartych w dniu 23 sierpnia 2021 roku na wykonywanie ww. usług przewozowych z dotychczasowymi przewoźnikami, tj. firmą „OGRO-TRANS”, obsługującą północną część gminy Dębica oraz firmą „MONIS”, wykonującą usługi przewozowe w południowej części gminy.

Warunki umów zapewniają utrzymanie dotychczasowych cen biletów w 2023 roku. Oprócz istniejących już zapisów zawarto również wymóg dotyczący podwyższania standardu używanego przez przewoźników taboru autobusowego – od kwietnia bieżącego roku każdy zleceniobiorca ma posiadać nie mniej niż dwa środki transportowe spełniające wymagania normy EURO 5. Ponadto w umowach uwzględniono uwagi zgłaszane przez pasażerów, dotyczące między innymi punktualności realizowania usług i zachowania kultury osobistej kierowców względem podróżnych.

Dodatkowo ustalone zostały zasady dojazdu do szpitala ZOZ w Dębicy na liniach, które kończą kurs na dworcu PKS, bez wykupowania dodatkowego biletu do przystanku Dębica-Szpital.

Liczymy, że wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na jakość świadczonych usług i zadowolenie pasażerów. Wszelkie uwagi i nieprawidłowości w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Dębica.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowe-zapisy-w-umowach-z-przewoznikami-3111.html