W ratuszu dyskutowano z przedstawicielami NGO – Serwis informacyjny Miasta Dębica

30 września 2022

Ikonka głośnika

Loading…

Szesnastu przedstawicieli stowarzyszeń, klubów i organizacji pozarządowych wzięło udział w spotkaniu, które odbyło się 29 września br. w dębickim ratuszu. Uczestnicy dyskutowali m.in. na temat planu i zakresu współpracy miasta z NGO w 2023 roku.

W ratuszu dyskutowano z przedstawicielami NGO

W ratuszu dyskutowano z przedstawicielami NGO

W ratuszu dyskutowano z przedstawicielami NGO

W ratuszu dyskutowano z przedstawicielami NGO

W ratuszu dyskutowano z przedstawicielami NGO

W ratuszu dyskutowano z przedstawicielami NGO

W czasie spotkania oprócz wyznaczenia celów na 2023 rok, podsumowano współpracę bieżącą. Omówiono realizację zadań wynikających z ,,Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Do tej pory z budżetu miasta przeznaczono 1 038 457, 90 zł  na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego i podpisano 28 umów z 20 organizacjami.

Podczas spotkania omówiono wnioski pokontrolne z realizacji zadań oraz przypomniano o obowiązkach wynikających z zawartych umów. Przedstawione zostały również propozycje harmonogramu oraz plan otwartych konkursów ofert na realizację zadań w 2023 roku zarówno w sferze działań pożytku publicznego, jak i zdrowia publicznego. Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest w grudniu br.

Źródło: https://debica.pl/w-ratuszu-dyskutowano-z-przedstawicielami-ngo/