Święto Armii Krajowej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

14 lutego 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

14 czerwca 1942 roku generał Władysław Sikorski wydał rozkaz znoszący dotychczasową nazwę Związku Walki Zbrojnej i powołujący w jej miejsce Armię Krajową. Z tej okazji w Tarnowie odbyły się okręgowe uroczystości 81. rocznicy przekształcenia ZWZ w AK.

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Święto Armii Krajowej

Pod pomnikiem Armii Krajowej przy Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci w Tarnowie odbyły się uroczystości z okazji 81. rocznicy powołania Armii Krajowej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i modlitwie złożone zostały wiązanki kwiatów. Odczytany został także apel prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej por. Teresy Stanek ps. „Mitsuko”, która w imieniu Żołnierzy Armii Krajowej, zwróciła się z prośbą o intensyfikację działań na rzecz zachowania w pamięci Narodu polskiego i świadomości następnych pokoleń wiedzy o wydarzeniach sprzed 80 lat i ich uczestnikach.

W uroczystości wziął udział m.in. gen. bryg. Zdzisław Baszak ps. Pirat, jeden z ostatnich żyjących uczestników wojny obronnej 1939 roku (urodzony w 1920 roku); oficer Armii Krajowej Inspektoratu Tarnów „Tama” i twórca tarnowskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych, służb mundurowych, młodzież szkolna. Miasto Dębica reprezentował wiceburmistrz Maciej Małozięć.

Armia Krajowa była kontynuacją zawiązanej w nocy z 26 na 27 września 1939 r. konspiracyjnej organizacji Służba Zwycięstwu Polski, przekształconej następnie w Związek Walki Zbrojnej. SZP-ZWZ-AK była zalążkiem struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. W 1944 r. AK liczyła blisko 400 tys. zaprzysiężonych żołnierzy. Kulminacją wysiłku zbrojnego AK była akcja „Burza”, realizowana na terenie kraju w 1944 roku. Wraz z wkroczeniem Sowietów żołnierze AK byli prześladowani przez władze komunistyczne, zwłaszcza w okresie stalinizmu. Wielu z nich, za przynależność do AK lub powojennych antykomunistycznych organizacji poakowskich, skazano na karę śmierci lub wieloletniego więzienia.

Światowy Związek Żołnierzy AK czyni starania, aby Sejm RP ustanowił dzień 14 lutego świętem państwowym – Dniem Armii Krajowej. Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, w odpowiedzi na apel Żołnierzy Armii Krajowej, zachęca do uczczenia dzisiejszej rocznicy. – Odwiedźmy żołnierzy AK, zapalmy znicze w miejscach egzekucji ulicznych, pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi naszych bohaterów, na grobach poległych i zmarłych żołnierzy, rozsianych po całym świecie.

Źródło: https://debica.pl/swieto-armii-krajowej/