Nowe drzewka w sołectwach

Marcowe słoneczko sprzyjało pracom w ogródku. Nasze szkoły również na ten czas zaplanowały sadzenie drzewek, które z inicjatywy Wójta Gminy Dębica zostały przekazane do wszystkich placówek. Szkoły zorganizowały akcje sadzenia nowej zieleni na terenie szkół i przyległych do nich obszarów. W akcję włączyli się nauczyciele, uczniowie, kluby seniora oraz radni i sołtysi Gminy Dębica.

Akcja była doskonałą okazją do prezentacji postaw i działań promujących ekologię oraz integracji społeczności lokalnej.

Wszystkim Uczestnikom wydarzenia serdecznie dziękujemy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nowe-drzewka-w-solectwach-2642.html