Porządki w sołectwach

Porządki w sołectwach trwają. Z inicjatywy Radnych i sołtysów przeprowadzane są akcje sprzątania sołectw. Gmina przekazała dla każdego sołectwa rękawice ochronne oraz worki zachęcając do udziału wszystkie jednostki gminne oraz ochotnicze straże pożarne. Pierwsze efekty już widać. Sołectwa Braciejowa, Gumniska, Brzeźnica, Głobikowa, Kochanówka, Latoszyn, Paszczyna, Podgrodzie,Pustków Krownice Stasiówka, Stobierna, Zawada przeprowadziły już akcję w ubiegły weekend. Pozostałe planują rozpocząć akcje po długim weekendzie majowym.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/porzadki-w-solectwach-3242.html