Nagroda im.Grzegorza Palki

reklama

Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia z dnia 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Liga Krajowa zrzeszająca Ligi Miejskie oraz Ligi Wiejskie, opierająca swój program o hasło: Rodzina -Wspólnota lokalna – Ojczyzna, promuje wszelkie działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspierania reformy Państwa w kierunku decentralizacji kompetencji i finansów publicznych oraz czerpiąc z dorobku pokoleń społeczności lokalnej wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców.

Grzegorz Palka, pierwszy prezydent Miasta Łodzi w III Rzeczypospolitej, a także w drugiej kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi, położył nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty samorządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce. W latach 1990 – 1994 kierował pracami Zarządu największej polskiej gminy, znajdującej się wówczas w szczególnie trudnych warunkach społeczno- ekonomicznych. Łódź zawdzięcza Mu, dzięki Jego prawości, pracy, uzdolnieniom, wzorowe zarządzanie oraz wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Twórca i wieloletni Prezes Unii Metropolii Polskich, zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce. Grzegorz Palka kierował się w swoim życiu i pracy ideałami tożsamymi z założeniami programowymi Ligi Krajowej.

O przyznanie nagrody wnioskować mogą Posłowie i Senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia samorządowe.

Kapitula obradowała 21 września 2019 roku w Częstochowie w następującym składzie:

Tadeusz Wrona -Przewodniczący Ligi Krajowej, Przewodniczący Kapituly, Częstochowa

Członkowie Kapituly: Jadwiga Palka – żona Grzegorza Palki, Łódź, Jan Chmielewski Wrocław, Jan Duplaga- Rzeszów, Jacek Hillebrand- Zduńska Wola, Andrzej Kicman – Legionowo, Edward Olszewski Bełchatów, Paweł Ruksza – Częstochowa, Michał Rżanek- Piotrków Trybunalski.

Kandydatura Wójta Stanisława Rokosza została wybrana spośród wielu zgłoszeń przez Kapitułę Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP i zgłoszona do Nagrody im.Grzegorza Palki. Otrzymane wyróżnienie włodarz Gminy Dębica otrzymał za działania na rzecz rozwoju i promocji Gminy oraz reaktywacji Uzdrowiska Latoszyn Zdrój.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nagroda-imgrzegorza-palki-1268.html