Nadzieja na przystanek kolejowy w Zawadzie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+.

Wniosek złożony przez Województwo Podkarpackie na budowę dodatkowego przystanku kolejowego na linii L-91 w miejscowości Zawada koło Dębicy został zakwalifikowany do II etapu, w którym projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej. Wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus/

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/nadzieja-na-przystanek-kolejowy-w-zawadzie-1858.html