Nabór wniosków do programu Moja Woda

reklama

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone są w treści Programu, Regulaminie naboru wniosków, dostępnymi pod adresem Wymagana dokumentacja.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione za pomocą Portalu Beneficjenta i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w Portalu Beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z Portalu.
Po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu jako pozycja "PROGRAMY I KONKURSY" odnośnik "Formularze wniosków" lub pozycja menu "MOJA WODA" odnośnik "- Formularz wniosku -". Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą "SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF" – dostępnej w Portalu Beneficjenta,
Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów
w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii zaleca się przesłanie wniosku o dofinansowanie na adres WFOŚiGW w Rzeszowie poprzez polską placówkę pocztową.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Dodatkowe informacje: https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/moja-woda/921-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-pp-moja-woda

Pliki do pobrania: 

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/nabor-wnioskow-do-programu-moja-woda