Burmistrz przedstawił raport

reklama

Poniedziałek, 06 Lipiec 2020

Burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk przedłożył Radzie Miejskiej „Raport o stanie Dębicy”. Od 2018 roku, po zmianie ustawy o samorządzie gminnym, każdy prezydent, burmistrz lub wójt gminy, ma obowiązek przedstawić radnym raport o stanie gminy. Dokument ma obejmować podsumowanie działań za poprzedni rok kalendarzowy.

Raport o Dębicy za 2019 rok składa się z 18 rozdziałów oraz 3 aneksów. Każda część dokumentu obejmuje inną sferę działalności gminy. W raporcie znajdziemy ciekawostki, dane statystyczne oraz dużo interesujących informacji o naszym mieście.

– Rok 2019 bez wątpienia był w Dębicy rokiem kultury. W okresie minionych dwunastu miesięcy, po wielu latach starań, oddaliśmy do użytku dwa zmodernizowane, nowoczesne domy kultury: Dom Kultury „Mors”, przy ulicy Sportowej oraz Dom Kultury „Śnieżka”, przy ulicy Bojanowskiego. Dzięki temu nie tylko możemy pochwalić się wspaniałymi centrami kultury, z salą widowiskową mieszczącą 600 widzów, funkcjonalnym orkiestronem i profesjonalnym nagłośnieniem, a także salą kameralną w historycznym budynku T.G. „Sokół”, z niepowtarzalnym klimatem okresu przedwojennego. Mówiąc o kulturze, należy wspomnieć także o wyjątkowych jubileuszach, które przeżywaliśmy w poprzednim roku: 40-lecie ZPiT „Igloopolanie”, 60-lecie Miejskiej Orkiestry Dętej oraz 20-lecie dębickich oper wystawianych przez Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze – pisze we wstępie do raportu Mariusz Szewczyk.

– Myśląc o Dębicy w roku 2019 warto wspomnieć o wielu innych zrealizowanych, kontynuowanych i zapoczątkowanych inwestycjach, takich jak: rozbudowa dróg, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, przebudowa ulicy Kwiatkowskiego, budowa mieszkań w ramach programu „Mieszkanie +”, rozpoczęcie realizacji badawczego odwiertu geotermalnego Dębica GT-1, rozpoczęcie rewitalizacji parku Skarbka-Borowskiego, czy wdrożenie informatycznych narzędzi komunikacji z mieszkańcami poprzez wprowadzenie E-usług. To tylko część działań mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta Dębica – informuje burmistrz.

Celem wprowadzenia corocznego raportowania jest zwiększenie udziału obywateli w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów władzy samorządowej. Raport obejmuje podsumowanie działalności organów wykonawczych w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dokument koncentruje się na pozabudżetowych działaniach burmistrza miasta, a więc tych, które nie są objęte „Sprawozdaniem z wykonania budżetu”.  

Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za 2019 rok.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/07/burmistrz-przedstawil-raport