Montaż Instalacji Solarnych – ważna informacja

reklama

Urząd Gminy w Dębicy informuje mieszkańców biorących udział w projekcie montażu instalacji solarnych o planowanych terminach podpisu aneksu do umowy. Prosimy wszystkich zainteresowanych o obecność.

Miejsca i terminy podpisywania aneksów podano poniżej:

15.01.2020 r. Centrum Kultury i Bibliotek Pustków Osiedle, godz. 10:00-18:00 dla mieszkańców miejscowości: Pustków, Pustków Osiedle, Paszczyna, Kochanówka, Brzeźnica

16.01.2020 r. Budynek Kulturalno Oświatowy w Zawadzie, godz. 10:00-18:00 dla mieszkańców miejscowości: Pustynia,Kozłów, Kędzierz, Nagawczyna, Stasiówka, Stobierna, Zawada

17.01.2020 r. Budynek Zespołu Szkół w Latoszynie, godz. 10:00-18:00 dla mieszkańców miejscowości: Latoszyn, Podgrodzie, Gumniska, Głobikowa, Braciejowa

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/montaz-instalacji-solarnych—wazna-informacja-1324.html