Młodzieżowa Rada Gminy Dębica nie próżnuje

W Gminie Dębica nastolatkowie mają głos. Nie brakuje im również ciekawych inicjatyw. Młodzieżowa Radanie próżnuje. Chętnie włącza się do współpracy z organami samorządu lokalnego wypełniając jeden z celów statutowych, czyli reprezentowanie postaw a także potrzeb dzieci i młodzieży wobec władz Gminy oraz instytucji zewnętrznych.

Głównym tematem poruszanym podczas ostatniej sesji był problem smogu. Młodzi rajcy spotkali się z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Komendantem Straży Gminnej. Podczas obrad rozmawiano na temat akcji edukacyjno – prewencyjnej pod hasłem „Nie truj sąsiadów”.Ważnym puntem posiedzenia było również złożenie ślubowania przez nową radną.