Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Wyróżnienia, nagrody i awanse zawodowe. Nie zabrakło również gratulacji, podziękowań i życzeń. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dębiccy nauczyciele szkół i przedszkoli świętowali w Domu Kultury Śnieżka.

 

Podczas spotkania przyznano między innymi Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody „Nauczyciel wychowujący do wartości” Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Święto oświaty i szkolnictwa było idealną okazją do złożenia życzeń wszystkim pedagogom. Wręczono także Nagrody Burmistrza Miasta Dębicy. Doceniono również pedagogów, którzy uzyskali tytuł nauczyciela dyplomowanego. Miejskie obchody wpisały się w 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.