Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej – Serwis informacyjny Miasta Dębica

12 października 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

W 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej w Domu Kultury Śnieżka spotkali się nauczyciele szkół i przedszkoli miejskich. Z rąk władz miasta odebrali wyróżnienia, nagrody, awanse zawodowe i gratulacje. Dla świętujących wystąpiła Grupa Artystyczna Safo.  

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dębickie obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października przypada ustanowione w 1972 r. polskie święto oświaty i szkolnictwa, obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli i pracowników oświaty, przypadające w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele prowadzonych przez miasto szkół i przedszkoli odebrali podziękowania i gratulacje.

– Nauczyciel wypełnia zaszczytne powołanie, które wymaga szczególnego poświęcenia i zaangażowania w realizację zadań związanych z kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży. Za ten trud, pasję oraz bezcenny wkład w budowanie przyszłości Dębicy serdecznie dziękuję – mówił Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy.

W czasie uroczystości nauczyciele odebrali również nagrody: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody organu prowadzącego, oraz dyrektorów szkół. Tradycją jest to, że w Dniu Edukacji Narodowej szczególnie doceniana jest praca pedagogów, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego.

W roku szkolnym 2022/2023 tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskali:
Agnieszka Mądro (SP 3)
Łukasz Kubek (SP 3)
Barbara Kędzior (SP 5)
Izabela Pełczyńska (SP 5)
Gabriel Czapla (SP 5)
Anna Ćwik (SP 6)
Katarzyna Skrzyniarz (SP 11)
Magdalena Kycia (PM 7)
Bernadeta Krystek-Cygan (PM 9)
Agnieszka Kozioł-Tarnawska (PM 9)
Marta Mroczek (PM 11)

Na scenie Domu Kultury Śnieżka nagrodę „Nauczyciel wychowujący do wartości”, przyznaną przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, odebrała Anna Szczepanik – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1. Nagrodę od Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymała również Dorota Kliś – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 Integracyjnego.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:
Anita Kalina – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5
Małgorzata Siemek – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej
Małgorzata Krasoń ze Szkoły Podstawowej nr 2
Anna Czapla ze Szkoły Podstawowej nr 3
Roman Przewoźnika ze Szkoły Podstawowej nr 3
Barbara Wąsik ze Szkoły Podstawowej nr 4
Anna Olechowska – ze Szkoły Podstawowej nr 12
Dorota Ciebiera z Przedszkola Miejskiego nr 8
Dwunastu nauczycieli otrzymało Nagrodę Burmistrza Miasta Dębicy. W gronie nagrodzonych znaleźli się :

Anna Trębacz–Główka (SP3)
Bożena Skowron (SP2)
Agnieszka Zjadewicz (SP4)
Stanisław Wałęga (SP5)
Dariusz Pierzchała (SP6)
Anna Wiktor (SP9)
Renata Kukułka (SP12)
Renata Mądro (SP2)
Małgorzata Lesiak (PM4)
Agnieszka Gil (PM5)
Małgorzata Podraza (PM 7)
Dominika Wisińska (PM 8)

Źródło: https://debica.pl/debickie-obchody-dnia-edukacji-narodowej/