Nagrody i wyróżnienia dla dębickich pedagogów – Miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2019

reklama

Poniedziałek, 14 Październik 2019

W dniu dzisiejszym, 14 października, w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do wyróżnienia i nagrodzenia nauczycieli miejskich placówek oraz złożenia im podziękowań za codzienną, pełną wyzwań, pracę z dziećmi i młodzieżą.

Mottem tegorocznych obchodów było hasło: ,,Mój nauczyciel – mój mistrz”. Licznie przybyłych gości powitał Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Ireneusz Kozak. ,,Zawód nauczyciela wymaga wielkiej odpowiedzialności i życiowej mądrości. Trudno być Nauczycielem – Mistrzem na co dzień. Nauczyciel – Mistrz jest wyrozumiały, cierpliwy, uczy się od swoich uczniów i równocześnie ma duże oczekiwania względem swoich wychowanków. Wytrwale pomaga w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. To dzięki niemu nieobce są  tajemnice tego świata, a przekazywana mądrość rozbudza wyobraźnię i prowadzi  po ścieżkach życia.” – powiedział do zebranych prowadzący uroczystość Ireneusz Kozak.

Tradycją jest już, że w Dniu Edukacji Narodowej szczególnie doceniana jest praca pedagogów, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali kolejne stopnie awansu zawodowego, a zwłaszcza stopień nauczyciela dyplomowanego przyznawany po zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją powołaną przez kuratora oświaty.

W roku szkolnym 2018/2019 tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskali: 

Katarzyna Michałek- Parys – SP 8 oraz SP 3

Monika Pociask  – SP 12, SP 8, SP 2

Dorota Pilińska -  PM 8

Anna Sołtys -  PM 8

Justyna Smalarz – PM 12

Marta Nauka -  SP 9

Marzena Mitek – SP 12

Ewa Strzałka -  SP 4

Beata Misiewicz – SP 11

Barbara Kmiecik-Niedziela – SP 5

Urszula Mazur -  SP 11

Beata Kozioł -  SP 9

Agnieszka Misa-Górny – PM 2

Jak co roku, Burmistrz Miasta Dębicy za szczególne osiągnięcia przyznał nagrody Organu Prowadzącego wyróżniającym się pedagogom. Wśród nich znaleźli się:

Marzena Galas SP 2

Edyta Augustyn SP 3

Renata Baran SP 5

Katarzyna Grabowiec SP 5

Renata Kloc SP 8

Renata Kusibab SP 9

Aneta Josypów SP 11

Anna Olechowska  SP 12

Małgorzata Kałek  PM 2

Lucyna Serafin  BP

Anna Szczepanik PM 1

Dorota Kliś PM 2

Dorota Batko SP 9

Grzegorz Nowacki  SP 12

Piotr Mazur SP 10

Dębiccy nauczyciele znaleźli uznanie za swój trud i pracę otrzymując również inne wyróżnienia  i odznaczenia. Paweł Adamek Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 3 otrzymał złoty medal nadawany przez Prezydenta RP za długoletnią służbę i wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Z kolei medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Renata Bożek (SP 3), Ewa Szczepanik (SP 3) oraz Renata Dzięglewicz-Stefan (SP 11).

Gratulacje i wiele ciepłych słów do dębickich nauczycieli skierował Burmistrz  Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk, który podziękował im za wysiłek włożony w kształtowanie młodego pokolenia dębiczan. Głos zabrała również wizytator Elżbieta Wolan , która odczytała list Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch skierowany do pedagogów. 

Na zakończenie uroczystości w programie artystycznym zaprezentowała się działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy Grupa ,,Safo”.

Archiwum newsów

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/10/nagrody-i-wyroznienia-dla-debickich-pedagogow-miejskie-obchody-dnia-edukacji-narodowej-2019