Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzostek i Zawadka Brzostecka Etap I

Opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  uchwałą  z dnia 24.03.2022 z dniem 7.04.2022 wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach Brzostek i Zawadka Brzostecka. Jest to etap I planu, który obejmuje obszar o powierzchni około 78,79 ha położony w miejscowości Brzostek.

 

Treść uchwały wraz z mapką do pobrania tutaj

Źródło: https://www.brzostek.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=6&dzialy=6&akcja=artykul&artykul=5122