Miasto Dębica – Podatki w górę

W mieście podatek od nieruchomości wyższy o 5%. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy. Określenie wysokości stawek opłat wywołało jednak dyskusję podczas posiedzenia.

Podatki od nieruchomości podniesione zostały o 5%. Wyjątek stanowi opłata za tak zwane „grunty pozostałe”.

11 głosów ZA i 10 PRZECIW. Nikt się nie wstrzymał. Tak wyglądało ostateczne głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.