O problemie z dzikami dyskutowano w dębickim starostwie

O problemie z dzikami dyskutowano w dębickim  starostwie

O problemie z dzikami dyskutowano w dębickim starostwie

03 grudnia 2021

Informacje

Problem coraz bardziej ekspansywnej aktywności dzików w południowych rejonach Dębicy był tematem spotkania, które 2 grudnia 2021 odbyło się w Starostwie Powiatowym w Dębicy. Jak alarmują mieszkańcy, zwierzęta zapuszczają się w najbliższe otoczenie domostw i gospodarstw coraz częściej i odważniej.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy starosty Piotra Chęćka uczestniczył m.in. przewodniczący rady powiatu Michał Maziarka, wicestarosta Adam Pieniążek, radni miejscy z klubu PiS, przedstawiciel służb weterynaryjnych, a także specjalista z zakresu łowiectwa – Krzysztof Kokoszka, Łowczy Okręgowy w Tarnowie.

– Bardzo liczna populacja tych zwierząt, niszcząc pola i uprawy, powoduje nie tylko straty materialne, ale także bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ludzi, a szczególnie dzieci i osób starszych – podkreśla Piotr Chęciek. – W związku z licznymi apelami mieszkańców tamtych terenów, a także wnioskiem, z jakim zwrócili się do mnie radni miejscy z klubu PiS, postanowiłem w trybie pilnym zwołać spotkanie z przedstawicielami służb weterynaryjnych, a także specjalistami z zakresu łowiectwa.

Podczas spotkania dyskutowano nad wypracowaniem szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu. Planowane jest wydanie decyzji przez starostę dębickiego związaną z odstrzałem redukcyjnym dzików.

– Jeśli faktycznie wydane zostanie zarządzenie o odstrzale redukcyjnym, które starosta powiatu zgodnie ze swoimi kompetencjami może wydać, a dotyczy ono konkretnego obszaru i konkretnej liczby zwierząt, w tym przypadku dzików, to wtedy Koło Łowieckie będzie mogło na terenie miejskim takie polowanie przeprowadzić – poinformował starosta.

Jak zapewnił Krzysztof Kokoszka, Łowczy Okręgowy w Tarnowie, jeśli pojawi się projekt takiej decyzji, to po jej przeanalizowaniu i stwierdzeniu, że wszystko jest zgodnie z wytycznymi łowieckimi, to taka decyzja zostanie uzgodniona.

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/o-problemie-z-dzikami-dyskutowano-w-debickim-starostwie,art-2364