Dębica. Podatki od nieruchomości wyższe o 8%

Dębica. Podatki od nieruchomości wyższe o 8%. Tak zdecydowali radni podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Temat podwyższenia opłat poróżnił rajców. Podczas pierwszego, środowego głosowania uchwała została odrzucona i stawki pozostały na takim samym poziomie. Tym razem, gdy do tematu powrócono podczas kolejnego posiedzenia, wynik głosowania był inny.

Radni mieli podzielone zdania na temat tej uchwały. 9 głosów za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące się. Tak głosowali radni podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości.  Na posiedzeniu w Ratuszu 3 osoby były nieobecne.