Miasto Dębica, oraz Gmina Ropczyce i Żyraków podpisały „Porozumienie międzygminne”

Miasto Dębica, oraz Gmina Ropczyce i Żyraków podpisały „Porozumienie międzygminne w sprawie powołania Związku ZIT i określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w celu realizacji zadań w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. Dokument otwiera drogę do pozyskiwania środków unijnych na realizację ważnych przedsięwzięć.

Porozumienie międzygminne to pierwszy krok do współpracy i symboliczne rozpoczęcie wspólnych działań. Celem jest między innymi opracowanie, uchwalenie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych.