Medal Najlepszego Absolwenta Szkoły Branżowej dla Konrada Papiernika

Medal Najlepszego Absolwenta Szkoły Branżowej od Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Twórczych i Aktywnych Zawodowo dla Konrada Papiernika. Uczeń branżowej szkoły pierwszego stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 zasłużył na wyróżnienie za swoje szczególne osiągnięcia.

To nie koniec współpracy uczniów z firmą Ventor. 6 absolwentów zawodu blacharz już w lipcu pojedzie na wycieczkę do Norwegii. Już od września nowy profil – malarz. „Jest bardzo duże zapotrzebowanie, na rynku pracy brakuje osób o takich kwalifikacjach. We współpracy z norweskim kontrahentem otwieramy taką klasę żeby kształcić ludzi i nasilić ten rynek pracy” – mówi prezes firmy Ventor Piotr Urbanik.