Majówka z Podgrodzianami

To już 6 lat, od kiedy Zespół Śpiewaczy kultywuje śpiewanie pieśni ku czci Maryi przy kapliczkach i przydrożnych figurkach. Wieczorne modlitewne spotkania zwane majówkami – to piękna polska tradycja, którą zespół podtrzymuje od kilku lat. Śpiewają w różnych miejscowościach: w Podgrodziu, Parkoszu czy w Dębicy przy ul. Gajowej. W blaskach zachodzącego słońca, po rosie, daleko niesie się echo śpiewanych pieśni.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/majowka-z-podgrodzianami-817.html