Łopaty wbite, budowa sieci kanalizacyjnej w Gumniskach, Latoszynie i Braciejowej oficjalnie rozpoczęta

Łopaty wbite, budowa sieci kanalizacyjnej w Gumniskach, Latoszynie i Braciejowe oficjalnie rozpoczęta. Maszyny wjadą w teren już niebawem. Inwestycja opiewa na ponad 9 mln zł. Zadanie obejmie ok. 114 budynków. Etap pierwszy to odcinek wzdłuż drogi powiatowej i Ostrej kończący się na budynku ośrodka zdrowia w Gumniskach.

Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap I” zawiera wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej: rurociągi grawitacyjne oraz tłoczne wraz z 14 przepompowniami.