Lokalny animator sportu ponownie w Gminie Dębica

Ogłoszono wyniki rekrutacji do programu „Lokalny Animator Sportu na 2023 r.”. Wnioski złożone przez Publiczną Szkołę Podstawową w Gumniskach oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica (3 wnioski) otrzymały dofinansowanie na prowadzenie zajęć sportowych. Orliki, które wezmą udział w programie to Orlik w Gumniskach, Nagawczynie, Pustkowie oraz Pustkowie – Osiedlu.

Program „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki.

Zajęcia realizowane w okresie od marca do listopada prowadzone będą przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego zarządzające Boiskami Orlik. Animatorami mogą być m.in. nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, instruktorzy.

Łącznie na ten cel pozyskano ponad 43 tys. zł

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/lokalny-animator-sportu-ponownie-w-gminie-debica-3096.html