Kurs komputerowy w ramach organizowania społeczności lokalnej

Praca ze społecznością lokalną to ciągły proces wspólnego poszukiwania rozwiązań i realizowania potrzeb mieszkańców.  Po serii spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących świadczenia usług społecznych w Gminie Dębica, mieliśmy okazje poznać wiele ciekawych propozycji zajęć i spotkań ze strony samych zainteresowanych. Wśród wielu ofert niejednokrotnie pojawiała się propozycja warsztatów komputerowych. 

21 kwietnia b.r. w ramach organizowania społeczności lokalnej udało się osiągnąć zamierzony cel. Przy współpracy z Dębicką Akademią Rozwoju odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnego certyfikowanego kursu komputerowego – Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.  

Dzięki udziale w organizowanych warsztatach lokalna społeczność nie tylko poszerzy i utrwali nabytą już wiedzę, ale będzie miała również możliwość zdobycia nowych umiejętności m.in. z obsługi komputera, internetu, bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych (MS Word, MS Exel, czy MS PowerPoint). Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają certyfikat, książkę oraz wszystkie materiały szkoleniowe.

Mamy nadzieję, że zorganizowane warsztaty w ramach OSL nie tylko przyczynią się do zdobycia nowej wiedzy dla uczestników, ale przede wszystkim zintegrują grupę oraz dadzą satysfakcję i szanse na trwałą zmianę i poprawę jakości życia wypracowaną przez nich samych.

Życzymy uczestnikom kursu udanej nauki oraz owocnej współpracy!    

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/kurs-komputerowy-w-ramach-organizowania-spolecznosci-lokalnej-2673.html