Ks. biskup Andrzej Jeż będzie przewodniczył mszy inaugurującej Rok bł. Edmunda Bojanowskiego w Dębicy

Dębiccy radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego. To hołd oddany pedagogowi, społecznikowi a przede wszystkim założycielowi Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich, w sto pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci.

Błogosławiony Edmund Bojanowski był pedagogiem, twórcą ochronek wiejskich, działaczem społecznym, a przede wszystkim założycielem Zgromadzenia Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, znanego jako Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Dębickich.

– To dzięki błogosławionemu, przy wsparciu hrabiego Karola Raczyńskiego, w 1882 roku do Dębicy przybyły pierwsze trzy siostry służebniczki. Od tego czasu zgromadzenie bardzo się rozwinęło, zarówno liczebnie jak również duchowo. Siostry są zaangażowane w pracę na rzecz społeczności naszego miasta. Pracują w ochronkach, świetlicach, szkołach i przedszkolach, prowadzą m.in. Dom Dziennego Pobytu dla seniorów. Stanowią istotną część historii naszego miasta – mówi Maciej Małozięć zastępca burmistrza Dębicy.

W ramach Roku Błogosławionego będą realizowane w mieście przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, kulturalnym i religijny. Już w najbliższą niedzielę, w kościele pw. Ducha św. o godz 15.00 w Dębicy odbędzie się msza św. inaugurująca obchody 150. rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego, a przewodniczył jej będzie ks. biskup Andrzej Jeż

 

 

Źródło: https://debica.pl/rok-bl-edmunda-bojanowskiego-w-debicy/