Wieczornica w Roku bł. Edmunda Bojanowskiego

Seniorzy z „Domu Symeona i Anny”, dzieci z ochronki Sióstr Służebniczek oraz Grupa Artystyczna Safo przygotowuje spektakl „Zrozumieć życie”. Będzie on poświęcony bł. Edmundowi Bojanowskiemu.

W tym roku przypada 150. rocznica śmierci założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej i z tej okazji zgromadzenie realizuje liczne przedsięwzięcia, które mają przybliżyć życie błogosławionego.

Już w najbliższą środę, o godz. 19:00, w Domu Generalnym Służebniczek przy ul. Bojanowskiego odbędzie się druga wieczornica. Tym razem dyskusja będzie przebiegać pod hasłem „O potrzebie wspólnoty w czasach indywidualizmu”.

Z kolei w piątek, sobotę i niedzielę w Domu Macierzystym przy ulicy Krakowskiej 15 będzie wystawiany spektakl „Zrozumieć życie”. – Chcemy, aby mieszkańcy Dębicy mogli przyjść i przeżyć wydarzenie artystyczne, które zapadnie w sercu, ale również pomoże na nowo odczytać charyzmat bł. Edmunda – Wyjaśnia siostra Paula Gniadek, prezes Stowarzyszenia „Dobroć”.

Oba przedsięwzięcia wpisują się w trwający w Dębicy Rok bł. Edmunda Bojanowskiego. Przypomnijmy, uchwałę w tej sprawie miejscy radni przyjęli w czerwcu.

Źródło: https://debica.pl/wieczornica-w-roku-bl-edmunda-bojanowskiego/